Att veta hur man bör agera i en krissituation kan göra så stor skillnad att man faktiskt räddar liv. Ändå är det många som inte vet vad de ska göra i dessa situationer, eller ens hur de känner igen de vanligaste tecknen på hjärtstopp eller hjärtinfarkt. Det tar tre timmar att genomgå en första hjälpen kurs, och det kan göra stor skillnad för framtiden. Denna investering är därför ovärderlig och bör prioriteras.

Dessa kan vinna på att gå en kurs i första hjälpen

Det vanligaste är att företag, föreningar eller andra typer av organisationer genomgår en första hjälpen kurs, men vem som helst kan egentligen göra det. Om man exempelvis vill att ens familj ska genomgå en kurs går de även att boka för privatpersoner. Eftersom denna typ av utbildning kan rädda liv är det en god idé för alla att genomgå den. Det är viktigt att man väljer en kursanordnare med stor erfarenhet och goda referenser. Att välja instruktörer som har erfarenhet av riktiga akutsituationer är ett mycket effektivt sätt att se till att kursen blir professionell.

Så går en första hjälpen kurs till

Exakt hur utbildningen ser ut varierar mellan kursanordnare, men ofta innehåller den både teori och praktiska moment där deltagarna får öva på realistiska scenarion och agera därefter. Vanligen övar man på dockor och genomgår steg i korrekt ordning för att maximera chanserna att personen överlever. Under kursen övar man också med en hjärtstartare. Dessa finns ofta på kontor och offentliga platser, och att kunna använda dem korrekt kan vara avgörande då det gäller. Dessutom lär man sig identifiera de vanligaste akuta sjukdomarna. Exempel på dessa är:

  • Stroke
  • Epilepsi
  • Allergiska reaktioner
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Diabetes

Efter genomförd kurs

När deltagarna genomfört kursen ska de kunna identifiera sjukdomar och agera vid akuta situationer och även göra korrekta bedömningar. Man ska kunna känna sig säker och trygg i att man gör det som är bäst för den drabbade. Ofta delar också kursanordnaren ut certifikat som visar att man deltagit i kursen. Denna typ av kompetenskort visar att man genomgått en första hjälpen kurs som följer Svenska rådet för hjärt- och lungräddning riktlinjer.