Redan som nyfödd får man göra ett hörseltest för att se att allt ser bra ut och vanligen görs även ett par tester under tiden man fortfarande är barn. Den vanligaste orsaken till tester vid högre ålder är när man upptäcker att man plötsligt börjar höra sämre – något som kan vara både problematiskt och jobbigt. Läs om hur ett hörseltest går till här, samt vilka åtgärder som finns om det visar sig att man drabbats av nedsatt hörsel.

Så genomförs ett hörseltest

Ett hörseltest består vanligen av flera delar, varav en del är att undersöka hur örat ser ut invändigt rent visuellt. Här kan man se om det finns något i hörselgången som kan påverka hörseln, så som vaxproppar. En annan del av ett hörseltest, som genomförs av en audionom, går ut på att man får lyssna på ljud som spelas upp i olika frekvenser. Detta görs i ett tyst rum och man använder vanligen ett par hörlurar. När man uppfattar ett ljud trycker man på en knapp och man kan på så vis se vilka ljud, i vilka frekvenser, som man kan höra och inte höra.

När man genomgått ett hörseltest går man igenom det tillsammans med audionomen och det är vanligt att man får svara på några frågor, så som när man upplever att man hör dåligt, hur länge besvären har varat samt om man har andra besvär som till exempel tinnitus.

Åtgärder vid hörselnedsättning

Nedsatt hörsel beror oftast på att hörselorganen åldras, precis som resten av kroppen. Det kan dock också bero på nervskador och andra sjukdomar och den vanligaste åtgärden om man har nedsatt hörsel, så pass att det påverkar det dagliga livet, är hörapparat.

Oavsett orsak till den nedsatta hörseln så mäts den i decibel och man brukar säga att om man kan höra en ljudstyrka på 20 decibel så har man ingen nedsättning. Siffrorna som följer förklaras såhär:

  • 30 decibel – man hör något sämre än normalt
  • 40 decibel – svårigheter att höra lågt tal
  • 60 decibel – svårigheter att höra normalt tal
  • 75 decibel – svårigheter att uppfatta starkt tal
  • 90 decibel – innebär att hörselnedsättningen är så stor att inte ens en hörapparat kan hjälpa

Ett hörseltest kan inte alltså bara visa att man hör dåligt, utan även hur dåligt man hör. Därmed kan även rätt åtgärder vidtas.