I takt med att sjukvårdssektorn står inför allt större utmaningar, växer behovet av flexibla arbetslösningar. Läkarleasing, eller läkarbemanning som det också kallas, har blivit en alltmer populär lösning för att hantera dessa utmaningar. Men vad innebär det egentligen och vilka fördelar finns det med denna modell? Läkarleasing är en tjänst som erbjuder sjukvårdsinrättningar tillgång till…