Många liknar en hälsokontroll med att besikta bilen. Även om inga synliga eller märkbara fel finns kan det vara skönt att ha ett kvitto på att det är just så. Vad gäller kropp, hälsa och hälsokontroller är det ungefär samma sak – dom görs inte främst för att man är sjuk utan för att kontrollera sitt allmänna hälsotillstånd. Man kan därmed få en tidig indikation på att något inte är som det ska eller i bästa fall bara få veta vad som kan göras för att upprätthålla den befintliga hälsan.

Vad är en hälsokontroll?

Det finns olika typer av hälsokontroller där vissa är mer omfattande och andra mindre. Generell kontrolleras blodvärden, blodtryck, vikt och andra viktiga faktorer som kan påverka hälsan. Vid en mer avancerad kontroll ingår även EKG och konditionstester och man väljer själv utefter vad man tror behövs eller vad man vill ha reda på.

Hur ofta ska man gå på hälsokontroll?

Har du en bil besiktigar du den varje år och gör du inte samma koll på din hälsa kan det vara läge att börja med det. Är man fullt frisk, lever ett aktivt och hälsosamt liv och inte vet av några hälsoproblem inom familjen kan det dock räcka att gå på hälsokontroll med ett par års mellanrum – just för att få det där kvittot på en frisk och stark kropp. Är du äldre eller om du vet med dig av att det finns sjukdomar inom familjen kan det vara bra att göra en ungefär en gång om året.

Vart vänder man sig?

För att göra en enklare hälsokontroll kan du vända dig direkt till din vårdcentral. Ett annat alternativ är att vända sig till en privat hälsocentral. Dessa har ofta något större fokus på just den här typen av kontroller och bland annat i Stockholm vimlar det av privata aktörer. Det finns faktiskt till och med dom som åker långväga till Stockholm i detta syfte men det är såklart inte nödvändigt. Har du ingen privat hälsocentral i närheten av där du bor och inte vill eller har möjlighet att åka till Stockholm finns idag även möjligheter att beställa hälsokontroll online. Ett blodprov tas hos en närliggande vårdcentral. De skickar sedan provet på analys varpå svaret sedan presenteras via inloggat läge på deras hemsida.