I Danmark påbörjade man år 2005 en nationell insats för att att utbilda alla medborgare i den livräddande kunskapen hjärt-lungräddning (HLR). Som en del av denna insats släppte man bland annat 150 000 instruktionskit till sina invånare. Man började även lära skolbarn hjärt-lungräddning, samt kräva att tonåringar kan HLR innan de kan få ett körkort. Dessa ansträngningar har visat sig vara väldigt effektiva, och visar hur betydelsefullt det är att genomgå en utbildning i hjärt-lungräddning. Om du vill gå en HLR-utbildning i Stockholm har du möjlighet att göra detta.

HLR-utbildning ökar möjligheterna till överlevnad

När man tittar närmare på statistiken kring hjärt-lungräddning i Danmark kan man se vilken skillnad den nationella insatsen har gjort. 2001 (fem år innan insatsen startade) gav 22 procent av de personer som befann sig i närheten av en person som drabbades av hjärtstopp HLR. 2010 (fem år efter insatsens start) var motsvarande siffra 45 procent, det vill säga mer än dubbelt så hög. Andelen drabbade av hjärtstopp som anlände till sjukhus vid liv hade under samma tidsperiod ökat från 8 procent till 22 procent. Andelen patienter som fortfarande var vid liv efter 30 dagar respektive efter ett år hade ökat från 3,5 till 11 procent respektive från 3 till 10 procent.

Dessa ökningar beror dels på ansträngningarna att utbilda invånarna i hjärt-lungräddning, men även på den ökade nivån av vård som patienter idag får på sjukhus. Resultaten visar dock att man kan göra en stor skillnad genom att lära sig hjärt-lungräddning. Du som vill lära dig denna metod kan med fördel göra detta via en HLR-utbildning i Stockholm.

HLR-utbildning i Norrköping gynnsamt för alla

I USA har man i vissa delstater börjat diskutera huruvida det bör vara lagstadgat för bartenders att kunna hjärt-lungräddning. Oavsett vilket yrke du har, kan det vara bra att ha gått en HLR-utbildning i Stockholm och besitta denna kunskap. Du kanske inte får nytta av den i ditt arbete, men när du som minst anar det kan du stöta på en nödställd person vars hjärta har stannat och ditt handlande kan då utgöra skillnaden mellan liv och död.